วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024

Trending

“ปฏิรูปประเทศไทย” : ผู้นำนานาชาติและไทยรวมตัวกับ ส.อ.ท

Share

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานกาล่าดินเนอร์ ส่งเสริมการหารือทางธุรกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปประเทศไทยเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสร้างให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นเจ้าภาพจัดงานกาล่าดินเนอร์ Foreign Industrial Club (FIC) 2023 โดยรวบรวมผู้ประกอบการชาวไทยและชาวต่างชาติ งานนี้มีธีม ‘การปฏิรูปประเทศไทย’ เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายทางธุรกิจและมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายของประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจที่ซบเซา โรคระบาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการเกษตร ขยายอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ผ่านการจัดตั้งชมรมอุตสาหกรรมต่างประเทศ (FIC) พวกเขาหวังว่าจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ คณะทูต และนักลงทุนต่างชาติ โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจเป้าหมายใหม่และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานไทยและต่างประเทศ

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างนักลงทุนต่างชาติและธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมของไทย และวางตำแหน่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News

Discover more from เครือข่ายสยามนิวส์

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading