วันจันทร์, เมษายน 22, 2024

Trending

PS128 ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมและอารมณ์ของโรคออทิสติกสเปกตรัม (ASD) ในการทดลองทางคลินิกที่สำคัญสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะออทิสติก

Share

ซานดิเอโก, 14 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน งานวิจัยภาวะออทิสติกสเปกตรัม (Research in Autism Spectrum Disorders) เผยวิธีแก้ปัญหาใหม่ล่าสุดสำหรับความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาท นับเป็นการทดลองแบบ double-blinded, randomized, placebo-controlled trial ครั้งแรก ที่มุ่งสำรวจผลกระทบของโพรไบโอติกสายพันธุ์เดียวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 2.5-7 ปี ที่มีอาการออทิสติกสเปกตรัม หรือเอเอสดี (ASD) โดยกำหนดเป้าไปที่การติดต่อสื่อสารกันระหว่างระบบทางเดินอาหารและสมอง (gut-brain axis หรือ GBA) โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อพิจารณาผลการรักษาด้วยการประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะเอเอสดี อารมณ์ และอาการ ณ เวลาต่าง ๆ ด้วยการทดลองการทำงานของโพรไบโอติกสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม พีเอส128 (Lactobacillus plantarum PS128 หรือ PS128)

การทดลองนี้ทดลองกับผู้เข้าร่วม 86 ราย และสุ่มแบ่งกลุ่มในอัตราส่วน 1:1 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ "กลุ่มผู้ใช้ PS128 ในช่วงแรก" (กลุ่ม E) หรือ "กลุ่มผู้ใช้ PS128 ในช่วงหลัง" (กลุ่ม L) ในช่วงระยะแรก กลุ่ม E ได้รับ PS128 ในขณะที่กลุ่ม L ได้รับยาหลอกเป็นเวลา 2 เดือน ในระยะที่สอง ผู้เข้ารับการทดลองทุกรายได้รับ PS128 เพิ่มอีก 2 เดือน การทดลองนี้พบว่า กลุ่ม E มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของปัญหาการวิตกกังวล/ซึมเศร้า หลังจากรับประทาน PS128 สองแคปซูลต่อวัน โดยมีจำนวนจุลินทรีย์สุทธิเท่ากับ 6×1010 CFU ต่อสองแคปซูล ในระยะเวลา 2 เดือน
นอกจากนั้น กลุ่ม L ก็พบว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของปัญหาการวิตกกังวล/ซึมเศร้า หลังจากได้รับ PS128 เป็นเวลา 2 เดือนในระยะที่สองเช่นกัน การค้นพบนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการทดลองใช้ PS128 ในปริมาณโดสที่สูงเป็นเวลา 2 เดือน ช่วยปรับปรุงปัญหาการเก็บกดในเด็กเล็กที่มีภาวะเอเอสดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PS128 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไซโคไบโอติกที่มีผลในการปรับสารสื่อประสาท (neurotransmitter modulatory effects) เบเนด ไลฟ์ (Bened Life) เชื่อว่าผลลัพท์เชิงบวกของ PS128 ต่อการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคออทิสติกนั้นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสารสื่อประสาท
โดพามีนและเซโรโทนินในสมอง โดยการการศึกษาก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่า PS128 มีผลต่อการทำงานของโดพามีนและเซโรโทนินในสัตว์ทดลองต่างๆ และยังอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วยปัจจัยที่เป็นไปได้ด้านอื่นๆ จากความหลากหลายของจุลินทรีย์

การใช้ประโยชน์จาก Gut-Brain Axis (GBA) เพื่อจัดการกับความผิดปกติทางระบบประสาท

การเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างระบบประสาทและระบบทางเดินอาหารที่เรียกว่า GBA ประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทส่วนกลาง (สมอง) ระบบประสาทในลำไส้  และไมโครไบโอมที่อาศัยอยู่ในลำไส้ (ไมโครไบโอต้า) ซึ่งได้รับการกระตุ้นโดยระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน และเส้นประสาทเวกัส (vagus nerve) การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างสมองและลำไส้เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงสัญญาณประสาท, ระบบภูมิคุ้มกัน, ฮอร์โมน และสารเมทาบอไลต์ของจุลินทรีย์ เครือข่ายที่ซับซ้อนนี้ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกระหว่างองค์ประกอบทางระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร

ผู้ที่มีภาวะพัฒนาการทางระบบประสาทบกพร่อง เช่น ภาวะเอเอสดี มักจะมีภาวะความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินหรือโดพามีน ซึ่งอาจเป็นผลจากภาวะลำไส้แปรปรวนหรือความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ การใช้โพรไบโอติกที่ออกฤทธิ์ทางระบบประสาทอย่าง PS128 อาจช่วยจัดการความไม่สมดุลเหล่านี้ได้ การทดลองทางคลินิกก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคออทิสติก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับเอเอสดี ด้วยการใช้ PS128 พร้อมกับการปรับปรุงระดับความวิตกกังวล ความสนใจร่วมกัน และทักษะในการสื่อสาร
การศึกษาอื่นๆ ระบุว่า PS128 สามารถช่วยการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคสมาธิสั้น (ADHD) โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง ซึ่งแตกต่างกับการใช้ยาของผู้ป่วย ADHD หลายชนิดที่มีผลข้างเคียง แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้ของ PS128 ในการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

การลดลงของระดับโดพามีนสัมพันธ์กับการรวมตัวของโปรตีนอัลฟาไซนิวคลิอิน (⍺-synuclein) ของเซลล์ประสาทในสมอง ซึ่งนำไปสู่การพร่องของเซลล์ประสาทที่ผลิตโดพามีน และการเริ่มมีอาการของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของโรคพาร์กินสัน (PD) นอกจากการรักษาแบบเดิมแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันยังมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับ PS128 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า PS128 มีความปลอดภัยที่จะใช้รับประทานร่วมกับกลุ่มยาลีโวโดปาหรือยาอื่น ๆ ในปริมาณปกติ

นอกจากนี้ ในการทดลองเบื้องต้นของ PS128 พบว่ามีการบรรเทาความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญ

การทดลองทางคลินิกที่กำลังดำเนินอยู่ อยู่ระหว่างการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของนิวโรไบโอติก PS128 สำหรับโรคที่มีอาการผิดปกติทางจิต ซึ่งต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับนิวโรไบโอติกส์

นิวโรไบโอติกส์ (หรือไซโคไบโอติกส์) เป็นทางเลือกใหม่และมีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมสำหรับบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางระบบ
ประสาท เช่น โรคออทิสติกสเปกตรัม (ASD) และโรคพาร์กินสัน (PD) ซึ่งมีความแตกต่างจากโพรไบโอติกทั่วไปที่เน้นไปที่การย่อยอาหารเพียงอย่างเดียว นิวโรไบโอติกส์มีสายพันธุ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาท ที่ช่วยส่งเสริมให้ระบบประสาทมีสุขภาพดียิ่งขึ้น นิวโรไบโอติก พีเอส128 (Neurobiotic PS128) ใช้หลักการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร (Gut-Brain Axis; GBA) เพื่อบรรเทาอาการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ การเคลื่อนไหว การเรียนรู้ ระบบความจำ และการทำงานขั้นสูงของสมอง (cognitive function) PS128 ปลอดภัยสำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพของมนุษย์ และไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้ PS128 ในทางคลินิก

เกี่ยวกับเบเนด ไลฟ์

เบเนด ไลฟ์ (Bened Life) ทุ่มเทในการพัฒนาและจัดหาโพรไบโอติกในลำไส้ ที่เกี่ยวข้องกับทำงานร่วมกันของระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร ที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเป็นอาหารเสริมเกรดยา ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและระบบประสาท
นูรัลลี เมดิคัล โพรไบโอติก (Neuralli Medical Probiotic) มีแลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม พีเอส128 (L. plantarum PS128) ในปริมาณที่ใช้ทางคลินิก เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เบเนด ไลฟ์
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ benedlife.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนูรัลลี (Neuralli)

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ: เอวา ลี (Eva Lee)
อีเมล: [email protected]

Source : PS128 ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมและอารมณ์ของโรคออทิสติกสเปกตรัม (ASD) ในการทดลองทางคลินิกที่สำคัญสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะออทิสติก

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News