วันจันทร์, เมษายน 22, 2024

Trending

ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เผยการผลิตพลังงานรายวันต่อวัตต์ของโมดูลเฮทเทอโรจังก์ชันในซีรีส์ไฮเปอร์ไอออนเพิ่มขึ้น 4.76%

Share

หนิงโป, จีน, 15 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ (Risen Energy) ในฐานะผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์โมดูลเฮทเทอโรจังก์ชันชนิด n-type (HJT) ในกลุ่มบริษัทเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลก ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี HJT มาตั้งแต่ปี 2561 และนำเทคโนโลยีมัลติบัสบาร์ (MBB) มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี HJT เป็นครั้งแรกในปี 2562 ซึ่งช่วยลดการใช้โลหะเงินลงได้ประมาณ 100 มก. ในปี 2563 และ 2564 โมดูล HJT ของบริษัทได้รับการจัดอันดับสูงสุดในแง่ของการจัดส่งทั่วโลก จากนั้นในปี 2565 ผลิตภัณฑ์ HJT ได้ผ่านการอัปเกรดและพัฒนาครั้งสำคัญ นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ HJT ในซีรีส์ไฮเปอร์ไอออน (Hyper-ion) นับเป็นครั้งแรกที่กำลังการผลิตโมดูลในปริมาณมากสูงเกินกว่า 700 วัตต์ สร้างสถิติโลกใหม่มากมายด้านพลังงานโมดูลในระหว่างกระบวนการ ทั้งนี้ ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ HJT ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ได้สร้างแบบจำลองการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการตั้งแต่วัสดุซิลิคอนไปจนถึงโมดูล และกลายเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ HJT ในปริมาณมากโดยปราศจากบัสบาร์ มาพร้อมเวเฟอร์ซิลิคอนบางเฉียบ วัสดุเคลือบโลหะเงินต่ำ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ปราศจากความเค้น ส่งผลให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ HJT ในซีรีส์ไฮเปอร์ไอออนในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เลือกผลิตภัณฑ์โมดูล HJT เนื่องจากมีประสิทธิภาพการแปลงและการผลิตพลังงานสูงสุดในบรรดาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบจังก์ชันเดี่ยว ซึ่งเมื่อประกอบกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ย (LCOE) ที่ต่ำลง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ลดลงได้ดีขึ้น ประกอบกับโครงสร้างโมดูล HJT ยังสามารถรวมเข้ากับเพอร์รอฟสไกต์เพื่อสร้างเซลล์แบบเรียงกัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ดีที่สุดในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเมื่อประสิทธิภาพของเซลล์ที่เรียงกันสูงกว่า 30% กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตของโมดูลไฮเปอร์ไอออนในปัจจุบันจะสูงถึง 850 วัตต์โดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดโมดูล

แน่นอนว่าการทดสอบจริงคือสิ่งเดียวที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ได้ริเริ่มกลไกการตรวจสอบเชิงประจักษ์ในระยะยาวสำหรับโมดูล HJT รุ่นไฮเปอร์ไอออน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลพื้นฐานทางเทคนิคที่ชัดเจนมากขึ้นในการเลือกโมดูล โดยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการทดสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (CPVT) สำหรับโมดูล HJT รุ่นไฮเปอร์ไอออนในเมืองหยินชวนและไห่หนานในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (การผลิตพลังงานโดยเฉลี่ยของโมดูล HJT รุ่นไฮเปอร์ไอออนเมื่อเทียบกับโมดูล PERC เพิ่มขึ้น 3.40% ในหยินชวน และ 5.50% ในไห่หนาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความก่อนหน้าของไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่: https://www.prnewswire.com/news-releases/power-generation-gain-reached-6-86-empirical-data-of-risen-energys-hjt-hyper-ion-module-in-yinchuan-and-hainan-released-by-cpvt-302057064.html.) ฐานการผลิตในไห่หนานของบริษัทได้มีการเปิดตัวข้อมูลเชิงประจักษ์ครึ่งปีล่าสุดอีกครั้ง มอบการเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับโมดูล HJT

Hainan HJT Hyper-ion modules VS PERC modules Power
Hainan HJT Hyper-ion modules VS PERC modules Power

จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสะสมต่อวัตต์ของโมดูลซึ่งได้รับการยืนยันโดยฐานเชิงประจักษ์ของไห่หนานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 สำหรับโมดูล HJT รุ่นไฮเปอร์ไอออน แตะที่ระดับ 584.75Wh/W โดยมีอัตราการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.76% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC แม้ในเดือนธันวาคม 2566 ที่มีค่ารังสีเฉลี่ยในพื้นที่ไห่หนานค่อนข้างต่ำมาก แต่การผลิตไฟฟ้าต่อวัตต์ของโมดูลไฮเปอร์ไอออนยังคงแตะที่ระดับสูงถึง 65.05 Wh/W ในช่วงหนึ่งเดือน ซึ่งสูงกว่า 4.57% เมื่อเทียบกับโมดูลชนิด PERC

ปัจจุบัน ทีมเทคนิคของไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการเชิงประจักษ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อรับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ในขณะที่ข้อมูลยังคงถูกรวบรวมและอัปเดตอยู่ตลอดเวลานี้ ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่เชื่อมั่นว่าโมดูลไฮเปอร์ไอออนที่มาพร้อมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่โดดเด่น จะสามารถมอบโซลูชันการติดตั้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุ้มต้นทุนมากขึ้นให้แก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด

Source : ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เผยการผลิตพลังงานรายวันต่อวัตต์ของโมดูลเฮทเทอโรจังก์ชันในซีรีส์ไฮเปอร์ไอออนเพิ่มขึ้น 4.76%

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News