วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

Trending

เป้าหมายอิงหลักวิทยาศาสตร์ของ ZTE ได้รับอนุมัติโดย SBTi

Share

  • เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของ ZTE ตามเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของโครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) ได้รับอนุมัติแล้ว
  • ZTE มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ทั้งหมดให้ได้ 52% ภายในปี 2573 และ 90% ภายในปี 2583 ตลอดจนบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในทั้งห่วงโซ่มูลค่าภายในปี 2593

เซินเจิน จีน, 6 พ.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

แซดทีอี คอร์ปอเรชัน (ZTE Corporation) (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่งประกาศว่าเป้าหมายอิงหลักวิทยาศาสตร์ของบริษัทฯ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสอดคล้องกับเส้นทางจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียส และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้อย่างช้าที่สุดภายในปี 2593 ได้รับอนุมัติโดยโครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative หรือ SBTi) และระบุอยู่ในรายการเป้าหมายองค์กรของ SBTi ในการนี้ ZTE เป็นบริษัทเทคโนโลยีไอซีทีขนาดใหญ่รายแรกในจีนที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคว้าตำแหน่งใน CDP A List ของโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project) แสดงถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการตอบสนองอย่างแข็งขันต่อปัญหาความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ


ZTE ตอบสนองอย่างแข็งขันต่อกระแสแนวโน้มการลดการปล่อยคาร์บอนระดับนานาชาติ นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์สีเขียวและคาร์บอนต่ำโดยอิงนวัตกรรมอัจฉริยะดิจิทัล มุ่งเน้นสี่มิติหลัก ได้แก่ การดำเนินงานสีเขียว ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และการมอบพลังสนับสนุนสีเขียว กลยุทธ์ดังกล่าวนี้มุ่งสร้างแนวทางสีเขียวสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมโครงการริเริ่มสีเขียวของบริษัทฯ ภายในองค์กร และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมและลดคาร์บอนภายนอกองค์กร

ประการแรก ZTE ได้กำหนดเป้าหมายมาตรฐานสูงอย่างเป็นระบบที่ทะเยอทะยาน โดยมุ่งที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ทั้งหมดให้ได้ 52% ภายในปี 2573 และ 90% ภายในปี 2583 ตลอดจนบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในทั้งห่วงโซ่มูลค่าภายในปี 2593

ประการที่สอง ZTE บูรณาการแนวคิดสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานตลอดทั้งวงจรของบริษัทฯ นอกจากให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา การผลิต และศูนย์ดำเนินงานที่ใช้พลังงานในระดับสูงเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ZTE ยังดำเนินมาตรการสีเขียวในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ พัฒนาโมเดลการปล่อยก๊าซ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสีเขียว ZTE ตั้งเป้าหมาย "พลังงานสะอาด ไอซีทีประสิทธิภาพสูงพิเศษ เครือข่ายอัจฉริยะ" โดยมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายคาร์บอน "เป็นศูนย์" ZTE ช่วยให้ผู้ให้บริการทั่วโลกประหยัดไฟฟ้าได้ 10,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ด้วยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน การระบายความร้อนด้วยของเหลว การอนุรักษ์พลังงานด้วยเอไอ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอื่น ๆ

ในแง่ของการมอบพลังสนับสนุนสีเขียว ZTE ได้เปิดตัวโซลูชันเครือข่ายคลาวด์แม่นยำสีเขียวบนสถาปัตยกรรม "Digital Nebula" เพื่อส่งเสริมให้หลากหลายอุตสาหกรรมสามารถอนุรักษ์พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพ

ZTE ได้บรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2566 การปล่อยคาร์บอนโดยรวมของบริษัทฯ ลดลง 9.7% จากปีก่อนหน้า โดยการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ลดลง 3.0% จากปีก่อนหน้า และการปล่อยคาร์บอนทางอ้อมทั้งหมด (ขอบเขตที่ 3) ในขั้นต้นน้ำและขั้นปลายน้ำลดลง 9.8% จากปีก่อนหน้า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ลดลง 15.6% จากปีก่อนหน้า ความเข้มข้นพลังงานต่อหน่วยของการใช้พลังงานโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 18.1% และกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่ซึ่งสร้างเองและใช้เองเพิ่มขึ้น 700%

ในฐานะ "ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล" ZTE จะเดินหน้าต่อไปในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืนระดับโลก โดยมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกรวนและกำหนดสร้างอนาคตร่วมกันสำหรับโลก

โครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) เป็นโครงการริเริ่มระดับโลก ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature หรือ WWF) โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project หรือ CDP) สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute หรือ WRI) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) โครงการริเริ่มดังกล่าวนี้มุ่งกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนอย่างอิงหลักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนให้บริษัททั่วโลกลดการปล่อยคาร์บอนโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ทั้งนี้โดยร่วมกันจัดการกับปัญหาความท้าทายที่เกิดจากภาวะโลกรวน

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:

แซดทีอี คอร์ปอเรชัน
ฝ่ายการสื่อสาร
อีเมล: [email protected]

 

Source : เป้าหมายอิงหลักวิทยาศาสตร์ของ ZTE ได้รับอนุมัติโดย SBTi

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News