วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024

เครื่องซักอบผ้าซีรีส์ 5S ของไฮเซ่นส์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทียูวี ไรน์แลนด์

Share

ชิงเต่า, จีน, 21 ธ.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก ได้รับการรับรองด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S ตามมาตรฐาน ISO 14067 นอกจากนี้ แผนกเครื่องซักผ้าของไฮเซ่นส์ยังได้รับการยอมรับในด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 จากผู้ให้บริการด้านเทคนิคระดับแถวหน้าระดับโลกอย่างทียูวี ไรน์แลนด์ (TÜV Rheinland)


Hisense 5S Series Washer-Dryer has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland

ทียูวี ไรน์แลนด์ ได้ร่วมมือกับไฮเซ่นส์ในการพัฒนาแบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (PCF) สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14067 โดยครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การบำบัดเบื้องต้น การผลิต การจัดจำหน่าย ขั้นตอนการใช้และการรีไซเคิลของเสีย สำหรับข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตถูกรวบรวมโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองข้อมูล เพื่อรวบรวม จัดเรียง และตรวจสอบข้อมูลในระยะเริ่มต้นจากทั้งซัพพลายเออร์และบริษัทเอง โดยสถิติการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลอดวงจรชีวิตสำหรับระยะการใช้งานสำหรับประเทศส่งออกเป้าหมายหลายประเทศได้มาจากการใช้มาตรฐานการทดสอบใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมาตรฐาน EU No 2019/2023, EN 60456:2006+A11:2020 และ EN IEC 62512:2020+A11:2020

ผลจากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นั้น เน้นย้ำถึงคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอันโดดเด่นของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S โดยช่วยลดค่าไฟฟ้า และบรรลุความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการได้รับการรับรองระดับคลาสเอ (A Class) ตามมาตรฐานยุโรป เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซีรีส์ 5S มีภารกิจในการ "ซักอย่างชาญฉลาด เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น" มอบความสุขให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาตรฐานด้านสุขอนามัยระดับสูง และคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ไฮเซ่นส์มุ่งมั่นที่จะรักษาความยั่งยืนในแง่มุมต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการนำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำมาใช้ และการนำวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุคาร์บอนต่ำมาใช้ทดแทน

ทียูวี ไรน์แลนด์ ยังได้ตรวจสอบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทเครื่องซักผ้าไฮเซ่นส์ (Hisense Washing Machine Company) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ด้วย โดยได้ดำเนินการตรวจสอบแบบหลายส่วน รวมถึงการตรวจสอบใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บเงิน และวัสดุ และประเมินความเพียงพอ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมชมสถานที่และการตรวจสอบการรายงานข้อมูลจากสินค้าคงคลังภายใน และดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซทั้งหมดอย่างรอบคอบ

บริษัทเครื่องซักผ้าไฮเซ่นส์จัดทำข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแผนกและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2566 โดยบริษัทได้วางแผนเชิงกลยุทธ์ 4 เส้นทางในการลดคาร์บอน ครอบคลุมการจัดการสีเขียว การดำเนินงาน ห่วงโซ่อุปทาน และผลิตภัณฑ์ ไฮเซ่นส์นำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและยั่งยืนมาสู่ชีวิต เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและมีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้โลกเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Source : เครื่องซักอบผ้าซีรีส์ 5S ของไฮเซ่นส์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทียูวี ไรน์แลนด์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News