วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024

Trending

หัวเว่ยเปิดตัวโซลูชันพลังงานโทรคมนาคมอัจฉริยะ รองรับการใช้งานได้ทุกสถานการณ์

Share

กรุงเทพฯ, 11 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดว่าด้วยประสิทธิภาพทางพลังงานไอซีทีโลก (Global ICT Energy Efficiency Summit) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "ไซต์สีเขียว สู่อนาคตที่สดใส" ได้มีขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ฝ่าย Site Power Facility Domain ประจำส่วนธุรกิจพลังงานดิจิทัล (Digital Power) ได้เปิดตัวโซลูชันพลังงานโทรคมนาคมอัจฉริยะที่รองรับการใช้งานได้ทุกสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบพลังงานชั้นยอด มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ดำเนินการที่ต้องการ "วางระบบครั้งเดียว วิวัฒนาการได้เป็นสิบปี"

Huawei All-Scenario Smart Telecom Power Solutions
Huawei All-Scenario Smart Telecom Power Solutions

  • เรียบง่าย: การขยายขีดความสามารถของระบบไฟฟ้าแบบเดิมจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์หลายชุด โดย Huawei Smart Power มาพร้อมการออกแบบที่แยกส่วนได้ รองรับการคอนฟิกตามต้องการและขยายความจุได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้ขยายกำลังการผลิตได้ในชุดเดียว โซลูชันนี้มีความหนาแน่นสูงโดยมีปริมาตรเพียง 50% ของระบบไฟฟ้าแบบเดิม ช่วยให้วางระบบได้ง่ายขึ้น ทั้งยังรองรับอินพุตหลายพลังงานและเอาต์พุตหลายรูปแบบ และทำงานร่วมกับระบบอื่นและนำไปใช้งานได้หลากหลาย Huawei Smart Power เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีแหล่งจ่ายไฟที่ผสานรวมเทคโนโลยี ICT ที่ไซต์งาน เพื่อพัฒนาบริการให้หลากหลายได้มากกว่าเดิม
  • ชาญฉลาด: มาพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์อัจฉริยะ ให้ผู้ใช้กำหนดความจุของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ป้าย การใช้งาน และแบ่งกลุ่มได้ผ่านซอฟต์แวร์ รองรับฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การอนุญาตใช้พลังงาน มิเตอร์อัจฉริยะ การแบ่งส่วนสำรองไฟ และการทดสอบแบตเตอรี่ระยะไกล ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบไฟฟ้าแบบเดิมแล้ว โซลูชันนี้ตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งตามการใช้งาน ทั้งยังยกระดับความยืดหยุ่น ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานที่ไซต์งานด้วย
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ตัวเรียงกระแสให้ประสิทธิภาพสูงถึง 98% โซลูชันนี้รองรับการใช้พลังงานแบบไฮบริด ทั้งกริด-แบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า-แบตเตอรี่ และพลังงานแสงอาทิตย์-แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงอัตราส่วนพลังงานสีเขียวและความน่าเชื่อถือ รองรับการวิเคราะห์และการจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับโหลด เพื่อเร่งสร้างเครือข่ายคาร์บอนต่ำ

ฝ่าย Site Power Facility ของหัวเว่ยได้รับแรงบันดาลใจจาก "ไซต์สีเขียว สู่อนาคตที่สดใส" โดยได้เจาะลึกเทคโนโลยีและโซลูชันพลังงาน ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างเครือข่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และพลิกโฉมภาคพลังงานได้

Source : หัวเว่ยเปิดตัวโซลูชันพลังงานโทรคมนาคมอัจฉริยะ รองรับการใช้งานได้ทุกสถานการณ์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News