วันเสาร์, เมษายน 13, 2024

Trending

หัวเว่ยออกผลิตภัณฑ์ส่งข้อมูลนำแสงตามมาตรฐาน fgOTN วางรากฐานระบบอัจฉริยะสำหรับภาคพลังงานไฟฟ้าและการคมนาคมขนส่ง

Share

บาร์เซโลนา สเปน, 29 ก.พ. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

Huawei launches industry's first fgOTN-compliant optical transmission product
Huawei launches industry’s first fgOTN-compliant optical transmission product

หัวเว่ย (Huawei) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ส่งข้อมูลนำแสงในงาน MWC ณ บาร์เซโลนา ประจำปี 2567 (MWC Barcelona 2024) ถือเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเครือข่ายส่งข้อมูลด้วยแสงระดับละเอียด (fgOTN) เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม นวัตกรรมดังกล่าวนี้วางรากฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับภาคพลังงานและการคมนาคมขนส่ง

เครือข่ายการสื่อสารที่มั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในภาคส่วนที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศและสวัสดิภาพของประชาชน อย่างภาคพลังงานและการคมนาคมขนส่ง ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดฮาร์ดไปป์แบบวางลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา (SDH hard pipe) เป็นหลักในเครือข่ายการผลิต การพัฒนาสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมทำให้เครือข่ายการสื่อสารการผลิตที่มีอัตราแบนด์วิธส่งถ่ายข้อมูลสูงเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับหลากหลายบริการที่เกิดขึ้นใหม่ อย่างเช่น การตรวจสอบสายไฟฟ้าอัตโนมัติ การส่งกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะ การเฝ้าสังเกตทางหลวงอัจฉริยะ และด่านเก็บเงินอัจฉริยะ

ในเดือนธันวาคม 2566 ภาคการกำหนดมาตรฐานโทรคมนาคม ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Telecommunication Standardization Sector หรือ ITU-T) ได้อนุมัติมาตรฐาน fgOTN อย่างเป็นทางการ โดยระบุให้เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่สำหรับวิวัฒนาการของ SDH

คุณกู้ ยุนป๋อ (Gu Yunbo) ประธานฝ่ายธุรกิจนำแสงสำหรับองค์กรของหัวเว่ย กล่าวว่า "จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในภาคพลังงานไฟฟ้าและการคมนาคมขนส่ง หัวเว่ยได้ออกผลิตภัณฑ์ หัวเว่ย ออปติเอ็กซ์ทรานส์ E6600 (Huawei OptiXtrans E6600) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้มาตรฐาน fgOTN เพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างเครือข่ายการสื่อสารนำแสงล้วนที่มุ่งเน้นอนาคตในยุคอัจฉริยะ และมอบการรับประกันการสื่อสารที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับบริการการควบคุมแบบเรียลไทม์ บริการบริหารจัดการการผลิต และบริการข้อมูลครบวงจร"

ผลิตภัณฑ์ส่งข้อมูลนำแสงของหัวเว่ยที่ได้มาตรฐาน fgOTN มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อถือได้สูง: ฮาร์ดไปป์ชนิดรวมสัญญาณแบบแบ่งเวลา (TDM) ทำให้มีการแยกออกจากกันทางกายภาพระหว่างบริการต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ 100% ความเชื่อถือได้ 99.999% และความหน่วงต่ำเชิงกำหนดระดับไมโครวินาทีทำให้มีการส่งบริการสเต็ปเดียว (one-hop) โดยไม่มีการรบกวนและความล่าช้า จึงสอดรับกับความต้องการที่เข้มงวดของบริการอัตราบิตคงที่ (CBR) ระดับละเอียด อย่างเช่น ระบบป้องกันระยะไกล และระบบควบคุมรถไฟ

วิวัฒนาการที่ราบรื่น: แพลตฟอร์มเครือข่ายส่งข้อมูลด้วยแสงชนิดรองรับหลายบริการ (MS-OTN) ที่ไม่เหมือนอื่นใด เอื้อต่อการอัปเกรดอย่างราบรื่นสำหรับผลิตภัณฑ์ซีรีส์ E ของหัวเว่ยที่มีอยู่เดิมในเครือข่ายที่ดำเนินงานอยู่ เพื่อให้รองรับมาตรฐาน fgOTN พร้อมทั้งยังคงสามารถทำงานร่วมกับบริการ PCM/PDH/SDH/ETH/SDI นอกจากนี้ ด้วยคลาวด์เอ็นจินเครือข่าย (NCE) หัวเว่ยทำให้มีการมอบและการบริหารจัดการบริการที่เรียบง่าย คล้ายกับ SDH จึงรักษาการปฏิบัติด้านการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงที่คุ้นเคย

แบนด์วิธ 10 เท่า: แบนด์วิธส่งถ่ายข้อมูลเพิ่มขึ้น 10 เท่าเพื่อให้มีความเร็วในการส่งข้อมูล 100G ต่อความยาวคลื่น โดยวิวัฒนาการในอนาคตพร้อมที่จะไปถึง 800G ต่อความยาวคลื่น สอดรับกับความต้องการด้านแบนด์วิธที่พุ่งพรวดของบริการอัจฉริยะ การเข้าถึงแบนด์วิธฝั่งลูกค้าที่ยืดหยุ่นมีตั้งแต่ 2 เมกะบิตต่อวินาทีไปจนถึง 100 กิกะบิตต่อวินาที เมื่อผนวกรวมกับการปรับแบนด์วิธที่ไม่ส่งผลกระทบ จึงรองรับความต้องการที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของเทอร์มินัลอัจฉริยะ

 

 

Source : หัวเว่ยออกผลิตภัณฑ์ส่งข้อมูลนำแสงตามมาตรฐาน fgOTN วางรากฐานระบบอัจฉริยะสำหรับภาคพลังงานไฟฟ้าและการคมนาคมขนส่ง

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News