วันพุธ, เมษายน 24, 2024

Trending

หัวเว่ยจัดการประชุมโกลบอล ดิจิทัล พาวเวอร์ หวังเร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อสร้างไอซีทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Share

บาร์เซโลนา, สเปน, 27 ก.พ. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — หัวเว่ย (Huawei) ได้จัดการประชุมหัวเว่ย โกลบอล ดิจิทัล พาวเวอร์ (Huawei Global Digital Power Forum) ขึ้นในธีม "เร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อสร้างไอซีทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น" (Accelerating Energy Transition for Greener ICT) ที่มหกรรมโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส บาร์เซโลนา (MWC Barcelona) ประจำปี 2567 โดยมีผู้ประกอบการ ผู้นำในภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าจากทั่วโลกมาร่วมงานนี้ เพื่อแบ่งปันมุมมองที่ล้ำหน้า ข้อมูลเชิงลึกล่าสุด และแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เพื่อสร้างไอซีที (ICT) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ภายในงานนี้ คุณชาร์ลส์ หยาง (Charles Yang) รองประธานอาวุโสของหัวเว่ย และประธานฝ่ายการตลาดและบริการด้านการขายระดับโลกของหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ (Huawei Digital Power) ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ผลักดันผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ เมื่อทั่วโลกเดินหน้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอน" (Enabling Operator Success Amid the Global Transition to Carbon Neutrality) ซึ่งคุณชาร์ลส์เน้นย้ำว่า ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้เปลี่ยนจากสิ่งที่ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันไปเป็นสิ่งที่ทั่วโลกดำเนินการร่วมกันแล้ว โดยการลดคาร์บอน การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความชาญฉลาด ได้กลายเป็น 4 เส้นทางสำคัญเพื่อขับเคลื่อนวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน


ความท้าทายเหล่านี้ผลักดันให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนจากผู้ใช้พลังงานเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ส่งเสริมพลังงาน ซึ่งในฐานะผู้ใช้พลังงานนั้น พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้า เพื่อให้แต่ละวัตต์จ่ายไฟได้จำนวนบิตมากขึ้น ส่งผลให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะผู้ผลิตพลังงานนั้น พวกเขาสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียวที่ผลิตขึ้นมา โดยนำระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) แบบกระจายมาใช้ที่ไซต์งานและแคมปัสต่าง ๆ นอกจากนี้ เมื่อมีระบบกักเก็บพลังงานที่ไซต์งานแล้ว พวกเขาสามารถสร้างโรงไฟฟ้าเสมือน (VPP) ซึ่งรองรับการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (peak shaving) และการควบคุมความถี่สำหรับโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนในฐานะผู้ส่งเสริมพลังงานนั้น พวกเขาสามารถใช้บิตเพื่อจัดการวัตต์ได้ กล่าวคือพวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและรับประกันเสถียรภาพของพลังงาน ทั้งในระบบพลังงานแบบทั่วไปและระบบพลังงานหมุนเวียน

คุณหลี่ เส้าหลง (Li Shaolong) ประธานฝ่ายโซลูชันพลังงานที่ไซต์ของหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พลังงานที่ไซต์อัจฉริยะ กุญแจสำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ" (Intelligent Site Power, A Key Enabler for Green and Low-carbon Network) ซึ่งสำหรับผู้ใช้พลังงานแล้ว หัวเว่ยตั้งเป้าที่จะพัฒนาโซลูชันพลังงานที่มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ในระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ในการสร้างเครือข่าย 4G/5G และสำหรับผู้ผลิตพลังงานนั้น หัวเว่ยมุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานสีเขียว ยิ่งไปกว่านั้น บริการไฟฟ้าเสริม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกักเก็บพลังงานอัจฉริยะใน VPP ยังช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดพลังงานและเพิ่มรายได้ด้วย

คุณซานเจย์ คุมาร์ ไซนานี (Sanjay Kumar Sainani) รองประธานอาวุโสและซีทีโอประจำธุรกิจศูนย์ข้อมูลระดับโลกของหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "โซลูชันสมาร์ทดีซีช่วยผู้ประกอบการพลิกโฉมและอัปเกรด" (SmartDC Solution Helps Operators Transform and Upgrade) ยุคใหม่ทุกวันนี้ปรากฏให้เห็นปัญหาท้าทายมากมาย ทั้งในเรื่องความน่าเชื่อถือสูง ความหนาแน่นสูง ความซับซ้อนของระบบสูง และการเปิดตัวบริการอย่างรวดเร็ว และเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ หัวเว่ยได้ผสมผสานระบบพลังงานแบบบูรณาการ ระบบระบายความร้อนแบบกระจาย และการใช้งานแบบสำเร็จรูปเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาโซลูชันศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สมาร์ทดีซี (SmartDC) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรียบง่าย อัจฉริยะ และเชื่อถือได้ (GSSR) ขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่แข็งแกร่ง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานให้ผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขับเคลื่อนโลกดิจิทัล

คุณหยาง ปี้เฟย (Yang Bifei) รองประธานสายผลิตภัณฑ์ระบบศูนย์ข้อมูลและระบบพลังงานหลักของหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ยังได้เผยแพร่รายงานสมุดปกขาวในหัวข้อพลังงานที่ไซต์และระบบศูนย์ข้อมูล (Site Power & Data Center Facility White Paper) ด้วย

การประชุมนี้ได้เชิญเหล่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มาร่วมแบ่งปันมุมมองที่ล้ำหน้าและแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จให้ได้รับทราบกัน โดยคุณคีเรียคอส เอ็กซาดักติลอส (Kyriakos Exadaktylos) หัวหน้าฝ่ายโครงการสถาปัตยกรรมเครือข่ายและประสิทธิภาพทางพลังงานของโวดาโฟน กรุ๊ป เทคโนโลยี (Vodafone Group Technology) ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังในหัวข้อ "ความยืดหยุ่นด้านพลังงานของโวดาโฟน ผ่านระบบจัดเก็บพลังงานแบบกระจาย" (Vodafone Energy Flexibility via Distributed Energy Storage System) ขณะที่คุณมุสซา ยาโร (Moussa YARO) ซีทีโอของออเรนจ์ มาลี (Orange Mali) ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "ไซต์งานอัจฉริยะสีเขียว" (Green Intelligent Site) ส่วนคุณแอนโทนี กาคานจา (Anthony Gacanja) ผู้อำนวยการของซาฟารีคอม เน็ตเวิร์ก (Safaricom Network) ได้แบ่งปันกรณีความสำเร็จในหัวข้อ "ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ช่วยขับเคลื่อนการยกระดับบริการไอซีที" (Large DC Facilitate ICT Service Transformation) คุณเมาโร ลูซ (Mauro Leuce) ผู้อำนวยการฝ่ายการออกแบบและวิศวกรรมของโคลต์ โกลบอล (Colt Global) และคุณเฮนรี เดาเนิร์ต (Henry Daunert) ซีอีโอของเอคิว คอมพิวต์ (AQ Compute) ก็ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวอันล้ำค่าของพวกเขาเช่นกัน

งานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส บาร์เซโลนา ประจำปี 2567 จัดขึ้นในธีม "Future First" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่อนาคตที่มีนวัตกรรมล้ำหน้ามากขึ้น โดยหัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และผนึกกำลังกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อสร้างไอซีทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งสร้างอนาคตที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

Source : หัวเว่ยจัดการประชุมโกลบอล ดิจิทัล พาวเวอร์ หวังเร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อสร้างไอซีทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News