วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนในระดับแพลทินัมจากอีโควาดิสติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

Share

สิงคโปร์, 28 ธ.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (FUJIFILM Business Innovation) ประกาศว่า บริษัทฯ คว้ารางวัลเหรียญแพลทินัม (Platinum Medal) จากผู้ให้บริการจัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างอีโควาดิส (EcoVadis) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทเพียง 1% แรกที่ติดอันดับแพลทินัมนี้ จากบรรดาบริษัททั้งหมดที่อีโควาดิสประเมินกว่า  100,000 แห่ง

อันดับความยั่งยืนทางธุรกิจระดับแพลทินัมจากอีโควาดิส
อันดับความยั่งยืนทางธุรกิจระดับแพลทินัมจากอีโควาดิส

การจัดอันดับความยั่งยืนของอีโควาดิส (EcoVadis Sustainability Rating) ประเมินนโยบายและความคิดริเริ่มของบริษัทต่าง ๆ ใน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน โดยมีบริษัทเข้าร่วมการประเมินนี้กว่า 100,000 แห่งในกว่า 200 อุตสาหกรรมและกว่า 175 ประเทศ ซึ่งบริษัทระดับโลกหลายแห่งใช้การประเมินนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการคัดเลือกซัพพลายเออร์

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มีความเป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำความพยายามที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับทุกคน บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ธรรมดา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและสนับสนุนสังคมไร้คาร์บอน รวมถึงการพัฒนาหมึกพิมพ์ Super EA-Eco*1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิต่ำ

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น กำลังนำชิ้นส่วนที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ กลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามแนวคิดที่ว่า "ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ไม่ใช่ขยะ" โดยในเดือนกันยายน 2565 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตัลสีแบบมัลติฟังก์ชันในซีรีส์ ApeosPort-VI C RC ซึ่งมีอัตราการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่สูงถึง 84% (วัดตามน้ำหนัก) นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ยังใช้แนวทางการจัดซื้ออย่างยั่งยืน และคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยประเมินคู่ค้าตามความคิดริเริ่มด้าน CSR และกำหนดให้คู่ค้าต้องเปิดเผยนโยบาย CSR ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ทั้งยังส่งพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมไปที่ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในซัพพลายเชน

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ดำเนินการตามแผน CSR ของกลุ่มฟูจิฟิล์มอย่าง "แผนสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน" (Sustainable Value Plan หรือ SVP2030) เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาทางสังคมต่อไป โดยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมล้ำหน้า และเสริมสร้างซัพพลายเชนของบริษัทฯ ในแง่สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

*1: อุณหภูมิการหลอมหมึกพิมพ์ที่ต่ำกว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานขณะหลอมหมึกพิมพ์ เมื่อใช้พลังงานลดลงแล้ว ก็ส่งผลให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 54% ในระหว่างที่ใช้อุปกรณ์ เมื่อเทียบกับหมึกพิมพ์ตระกูล EA ทั่วไปของเรา

เกี่ยวกับฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (FUJIFILM Business Innovation) เป็นผู้นำระดับโลกที่มุ่งให้บริการนวัตกรรมแก่ธุรกิจของลูกค้าทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสร้างและเติมเต็มสถานที่ทำงานเชิงนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (DX) เราได้บุกเบิกเทคโนโลยีมากมายและสั่งสมความเชี่ยวชาญมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2505 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์กรให้เป็นไปอย่างสูงสุด พอร์ตบริการของเราประกอบด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนา การผลิตและจำหน่ายโซลูชั่นระบบกระบวนการทำงานระดับโลก บริการไอที และอุปกรณ์การพิมพ์ อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ดิจิตัลหลายฟังก์ชั่น (MFP) เรายังมีบริการรับมอบหมายงานจากภายนอกองค์กร (BPO) ตลอดจนการสนับสนุนการตลาดและการดำเนินระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เราได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นมากกว่าแค่การเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากเป็นการสะท้อนพันธกิจของเราในการเป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจอยู่เสมอ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เอเชียแปซิฟิก เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทระดับโลกอย่างฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ซึ่งให้การสนับสนุนองค์กรและบริการร่วมสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

https://fujifilm.com/fbglobal

Source : ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนในระดับแพลทินัมจากอีโควาดิสติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News