วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024

Trending

พันธกิจของไมเดีย เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกประจำปี 2567: อนาคตที่ดีกว่าสำหรับชนรุ่นหลัง

Share

ฝัวชาน จีน, 22 เม.ย. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) คือวาระประจำปีที่มุ่งส่งเสริมความตระหนักรู้และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม มีธีมประจำปี 2567 คือ "ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด" ("Planet vs. Plastics") ซึ่งเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนของการจัดการกับปัญหามลภาวะพลาสติก

ในปี 2566 ไมเดียรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ผ่านการใช้งานมาแล้วรวมกว่า 160,000 ตันเพื่อผลิตพลาสติกรีไซเคิล แสดงถึงความตั้งใจทุ่มเทเพื่อความยั่งยืน ไมเดียยังได้บรรลุความก้าวหน้าสำคัญในการพัฒนาวัสดุใหม่สำหรับเครื่องซักและอบผ้าของแบรนด์ ซึ่งลดการใช้พลาสติกได้ 670 ตัน ความสำเร็จครั้งใหญ่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการลดการใช้พลาสติกในทุกไลน์การผลิตของเรา

ไมเดียยังได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกหลายประการในปี 2566 อย่างเช่นดังต่อไปนี้

  • ไมเดียลงทุนกว่า 132 ล้านหยวนในด้านการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมโครงการประหยัดพลังงาน 1,875 โครงการ
  • กำลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายตัวอยู่ที่ 280 เมกะวัตต์ ซึ่งผลิตไฟฟ้ามากกว่า 220 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียว 7.439 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
  • โรงงานในเหเฝย์ของไมเดียสร้างโมเดลการจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนแบบสมบูรณ์ในตัว โดยประหยัดน้ำไปได้มากกว่า 240,000 ตัน
  • ในช่วงสามปีนี้ ไมเดียจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำความเย็น R290 3.75 ล้านหน่วย การเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์สารทำความเย็น R290 นี้นำไปสู่การลดลงได้ 1.63 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ซึ่งเทียบได้กับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นระยะเวลาหนึ่งปีของพื้นที่ป่าดิบชื้นแอมะซอนขนาด 1.93 ล้านเฮกตาร์
  • หากถือว่าอายุผลิตภัณฑ์ของเครื่องทำความเย็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ชนิดแม็กเนติกแบริงรุ่นเควิง (KWING) อยู่ที่ 20 ปี เครื่องทำความเย็นทุก 1,000 เครื่องสามารถลดการใช้ถ่านหินแบบมาตรฐานได้ 27,750 ตัน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 69,250 ตัน
  • "โครงการจากก๊าซสู่ไฟฟ้าสำหรับเตาอบแห้ง" ในโรงงานในซุ่นเต๋อของไมเดีย ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 1,511 ตัน

ความพยายามของไมเดียที่จะลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมการปฎิบัติที่ยั่งยืนได้ส่งผลเป็นการริเริ่มหลายโครงการ รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน การลดการใช้น้ำ และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ในปี 2566 ไมเดียผ่านการตรวจสอบประเมินของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ ซึ่งยิ่งส่งเสริมพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

ไมเดียยังได้เผยแพร่รายงานสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล (ESG) ฉบับที่สาม โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทะเยอทะยานสำหรับปี 2573 นอกจากนี้ยังได้เผยเรื่องราว ESG ของแบรนด์เป็นครั้งแรก พร้อมด้วยการมาเยือนของแขกวีไอพีที่ไม่คาดคิด ตอกย้ำความตั้งใจทุ่มเทด้านความยั่งยืน

ด้วยการร่วมมือกัน เราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกของเราและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับชนรุ่นหลัง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนของไมเดีย โปรดเข้าชมเรื่องราว ESG ของแบรนด์ได้ที่ https://www.linkedin.com/company/mideagroup/

 

Source : พันธกิจของไมเดีย เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกประจำปี 2567: อนาคตที่ดีกว่าสำหรับชนรุ่นหลัง

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News