วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024

Trending

คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ คว้า 4 รางวัลจากเวทีรีเทล แบงค์เกอร์ อินเตอร์เนชันแนล เชิดชูความเป็นเลิศด้านดิจิทัล

Share

ไทเป, 23 เมษายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ (Cathay United Bank หรือ CUB) ธนาคารชั้นนำในเอเชีย คว้ารางวัลจากนิตยสารทางการเงินชั้นนำระดับโลกอย่างรีเทล แบงค์เกอร์ อินเตอร์เนชันแนล (Retail Banker International) มาได้ถึง 4 สาขาด้วยกัน ได้แก่ ความก้าวหน้าในการย้ายไประบบคลาวด์ – กลยุทธ์และการวางแผน (Cloud Migration Advances – Strategy & Planning) ความก้าวหน้าในการย้ายไประบบคลาวด์ – การนำไปใช้อย่างเสร็จสมบูรณ์ (Cloud Migration Advances – Completed Deployment) ความก้าวหน้าในการใช้ไบโอเมตริกซ์ในการรักษาความปลอดภัย (Advances in the use of Biometrics in Security) และหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนายอดเยี่ยม (Best Training and Development Course) รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ในการเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบคลาวด์ และพิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ในเรื่องแอปพลิเคชันดิจิทัลและการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะ

CUB took home 4 awards from Retail Banker International for its accomplishments in cloud migration advances, biometrics in security, and training and development course.
CUB took home 4 awards from Retail Banker International for its accomplishments in cloud migration advances, biometrics in security, and training and development course.

คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ มุ่งให้บริการโดยปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายมาโดยตลอด โดยในปี 2563 นั้น คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้เข้ามาบุกเบิกอุตสาหกรรมการเงินของไต้หวันด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์ และได้สร้างระบบนิเวศทางการเงินอัจฉริยะด้วยการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลระบบคลาวด์ และสร้างทีมบริการที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันคลาวด์ให้ก้าวหน้า คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ นำเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์ที่มีความล้ำหน้ามาใช้และปรับปรุงกรอบการประมวลผลข้อมูลใหม่ ส่งผลให้จัดการพื้นที่จัดเก็บ ประมวลผล และคำนวณข้อมูลที่ซับซ้อนได้เกือบ 1 หมื่นล้านชิ้น เปิดโอกาสให้คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ พัฒนาการวิเคราะห์การลงทุนข้ามผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องได้ตรงใจมากขึ้น นอกจากนี้ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ยังให้ความสำคัญกับการใช้เฟรมเวิร์กเนทีฟคลาวด์ในการโยกย้ายไประบบคลาวด์ ซึ่งรวมถึงการแยกฟรอนต์เอนด์และแบ็กเอนด์ออกจากกัน ไมโครเซอร์วิส คอนเทนเนอร์ และนำหลักการ DevOps มาใช้ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ปรับใช้และขยายขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็ว โดยก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และกรอบงานในการบำรุงรักษา

คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้แก้ไขระเบียบกำกับดูแลระบบคลาวด์ภายในอยู่หลายข้อ ทั้งยังผ่านการตรวจสอบจากกูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) และอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services) และได้เข้ามาวางแนวปฏิบัติและดำเนินการในการย้ายไประบบคลาวด์อย่างครบวงจร ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2566 ก่อนที่สำนักงานการธนาคารจะแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับคลาวด์นั้น ระบบแอปพลิเคชันของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้รองรับการโยกไปคลาวด์รวม 6 ระบบด้วยกัน

นับจนถึงปัจจุบัน คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ได้สร้างสถาปัตยกรรมความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานบนกูเกิล คลาวด์ มากกว่า 100 รายการ และโครงสร้างพื้นฐานอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส อีกกว่า 40 รายการ และได้ดำเนินการเอดับเบิลยูเอส แลนดิง โซน (AWS Landing Zone) เสร็จสมบูรณ์ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ยังได้ดำเนินโครงการระบบเป็นอันแล้วเสร็จรวม 38 โครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้งานบนคลาวด์ด้วย ไม่ว่าจะในเรื่องการประเมิน การปรับใช้ การทดสอบ และการใช้งานจริง ตั้งแต่การกำกับดูแลระบบคลาวด์ไปจนถึงการฝึกอบรมบุคคลที่มีทักษะ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ก็ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจ คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมที่นำระบบกว่า 20 ระบบไปใช้บนคลาวด์ได้สำเร็จ จึงสมควรได้รับตำแหน่งผู้ชนะในสาขากลยุทธ์และการวางแผนและการนำไปใช้อย่างเสร็จสมบูรณ์ในหมวดความก้าวหน้าในการย้ายไประบบคลาวด์

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เข้ามามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าตลอดเวลา โดยความปลอดภัยของธุรกรรมดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน เมื่อการหลอกลวงมีความซับซ้อนมากขึ้น ทางคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ตอบสนองต่อสิ่งนี้โดยได้บุกเบิกการนำระบบจดจำใบหน้าโดยตรงไปใช้ในระบบการยืนยันตัวตน เทคโนโลยีที่ว่านี้แตกต่างไปจากการยืนยันตัวตนที่ต้องอาศัยโทรศัพท์มือถือ เพราะยืนยันตัวตนโดยวิเคราะห์จุดต่าง ๆ หลายร้อยรายการบนใบหน้าแทน ปัจจุบันใช้สำหรับการโอนเงินที่ไม่ได้ระบุจุดประสงค์ การถอนเงินแบบไม่ใช้บัตร การสมัครบัญชีสกุลเงินต่างประเทศดิจิทัล และบริการอื่น ๆ อีก 9 รายการ และมีการใช้มากถึงเดือนละ 1.8 ล้านครั้ง นอกจากนี้ คิวบ์ แอป (CUBE App) ยังให้บริการแบบหน้าเคาน์เตอร์ผ่านทางไลฟ์วิดีโอให้ลูกค้าได้มากมาย ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องลำบากเดินทางมาถึงสาขา ความสะดวกสบายเช่นนี้ทำให้บริการลูกค้าผ่านไลฟ์วิดีโอของคาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ มีผู้ใช้บริการมาแล้วเกือบ 1 ล้านคนจนถึงขณะนี้ และได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับสากลด้วยรางวัลในสาขาความก้าวหน้าในการใช้ไบโอเมตริกซ์ในการรักษาความปลอดภัย

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเชี่ยวชาญของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ มีระบบพัฒนาอาชีพ เพื่อคอยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานโดยอาศัยการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า ทำให้คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ เป็นนายจ้างที่มีความโดดเด่นและคว้ารางวัลในสาขาหลักสูตรการฝึกอบรมและการพัฒนายอดเยี่ยมมาได้

ติดต่อ: David Lin, [email protected]

Source : คาเธ่ย์ ยูไนเต็ด แบงก์ คว้า 4 รางวัลจากเวทีรีเทล แบงค์เกอร์ อินเตอร์เนชันแนล เชิดชูความเป็นเลิศด้านดิจิทัล

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News