วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024

การรวมภูมิปัญญาของห้าทวีป – การประชุมรวมพลังชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อการพัฒนาครั้งแรกเปิดขึ้นที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

Share

ฝูโจว จีน, 22 ธ.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — รายงานจากโกลบอลไทมส์ (Global Times): ลึก ๆ ในหัวใจที่ทุ่มเทยังคงมีความรักอันลึกซึ้งต่อบ้านเกิดอยู่ ชาวจีนมากกว่า 60 ล้านคนทำงานและอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ร่วมมือช่วยฟื้นฟูประเทศจีน เช้าวันที่ 20 ธันวาคม การประชุมรวมพลังชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อการพัฒนา (China Overseas Chinese Talent Conference for Development) ครั้งที่หนึ่ง โดยสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับมาตุภูมิ (All-China Federation of Returned Overseas Chinese) และรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยน (People’s Government of Fujian Province) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้มีพิธีเปิดที่เมืองฝูโจว (Fuzhou) มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian)


The opening ceremony (Photo: Huang Dongyi from People’s Daily Online)

การประชุมในธีม "รวมพลังชาวจีนโพ้นทะเลสร้างความฝันแบบคนจีน" (Pooling the Wisdom of Overseas Chinese Talent to Fulfill the Chinese Dream) มุ่งมั่นที่จะสร้างเวทีระดับชาติเพื่อเชื่อมต่อชาวจีนโพ้นทะเลกับบ้านเกิดอีกครั้ง เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และสร้างฉันทามติ ซึ่งจะเป็นการรวมภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาต่อไป การประชุมดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองฝูเจี้ยนและให้บริการทั่วประเทศจีนและทั่วโลก โดยได้เชิญเทศบาลนครปักกิ่ง (Beijing) สถาบันวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) และเทศบาลเมืองซูโจว (Suzhou) ในฐานะแขกผู้มีเกียรติ มีการพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ แพลตฟอร์มเผยแพร่นโยบายกับอุตสาหกรรมและผู้มีความสามารถที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มปฏิสัมพันธ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวจีนโพ้นทะเล แพลตฟอร์มแสดงผลทางวิชาการและนวัตกรรมของชาวจีนโพ้นทะเล และแพลตฟอร์มเชื่อมโยงโครงการที่มีความสามารถของจีนในต่างประเทศ และแหล่งเงินทุน เป้าหมายสูงสุดคือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีความสามารถและภูมิปัญญาของชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อร่างแผนงานการพัฒนาในอนาคต

แขกมากกว่า 1,000 รายจากประเทศและภูมิภาค 37 แห่ง ทั่วห้าทวีปได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ได้แก่ ชาวจีนโพ้นทะเลที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถทางเทคนิค สมาคมวิชาชีพในต่างประเทศ นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล สมาคมเทคโนโลยีที่สำคัญ ผู้ประกอบการเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเล และตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี องค์กร สถาบันวิจัย และสถาบันวิจัยระดับสูง ในประเทศ

การประชุมจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม โดยมีกิจกรรมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม 4 รายการ การแข่งขันเทคโนโลยี 2 รายการ ฟอรัมเฉพาะเรื่อง 4 รายการ นิทรรศการ 1 รายการ กิจกรรมสนับสนุน 3 รายการ และกิจกรรมส่งเสริมของแขกผู้มีเกียรติอีก 2 รายการ กิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างโครงการและทรัพยากรที่มีความสามารถทั่วทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ เช่น พลังงานและวัสดุใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจทางทะเล และการแพทย์ชีวภาพ นอกจากนี้ ชุดกิจกรรม "ภูมิปัญญาจีนโพ้นทะเล" (Pooling Overseas Chinese Wisdom) จะดึงดูดผู้มีชื่อเสียงในแวดวงเทคโนโลยีทั่วโลดให้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อค้นหาและบ่มเพาะผู้มีความสามารถด้านเทคนิคที่มีทักษะสูงในระดับนานาชาติ

Source : การรวมภูมิปัญญาของห้าทวีป – การประชุมรวมพลังชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อการพัฒนาครั้งแรกเปิดขึ้นที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News