วันพุธ, มิถุนายน 12, 2024

Trending

การประชุมธุรกิจออสเตรเลีย-จีน ต่อยอดสู่มหกรรมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของจีนครั้งที่สอง ณ นครซิดนีย์

Share

ซิดนีย์, 17 เมษายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เมื่อวันที่ 15 เมษายน มีการจัดการประชุมธุรกิจออสเตรเลีย-จีน และออสเตรเลียนโรดโชว์ ("โรดโชว์") ขึ้นสำหรับมหกรรมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของจีนครั้งที่สอง ("มหกรรม") ณ นครซิดนีย์ ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียของคณะนักธุรกิจชาวจีน นำโดยเหริน หงปิน ประธานสภาเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน ("CCPIT") การประชุมดังกล่าวมีตัวแทนกว่า 200 รายจากชุมชนธุรกิจทั้งของจีนและออสเตรเลียเข้าร่วม

China International Exhibition Center Group Corporation Signed MoU Agreements with DMG, Oz-Town, Team Global Express and Homart Pharmaceuticals during Its Australian Roadshow.
China International Exhibition Center Group Corporation Signed MoU Agreements with DMG, Oz-Town, Team Global Express and Homart Pharmaceuticals during Its Australian Roadshow.

เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างจีน-ออสเตรเลีย

การประชุมและโรดโชว์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเวทีในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและออสเตรเลีย หลิน ซุนเจี๋ย ประธาน ไชน่า อินเตอร์เนชันแนล เอ็กซิบิชัน เซ็นเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน เน้นย้ำว่าโครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างลึกซึ้ง และสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ภายในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งยานพาหนะอัจฉริยะ การเกษตรสีเขียว พลังงานสะอาด เทคโนโลยีดิจิทัล ชีวิตที่มีสุขภาพดี บริการห่วงโซ่อุปทาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านการผลิตขั้นสูง

มหกรรมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของจีนครั้งที่สองมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2024 ณ กรุงปักกิ่ง โดยจะจัดแสดงความก้าวหน้าระดับโลกในภาคการผลิต พร้อมส่งเสริมการประชุมเกี่ยวกับสาระสำคัญต่าง ๆ ควบคู่ไปกับกิจกรรมสนับสนุนการลงทุนที่มุ่งจับคู่อุปทานกับอุปสงค์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

การขยายเครือข่ายผ่านการทำงานร่วมกัน

ในระหว่างงานซึ่งจัดขึ้น ณ นครซิดนีย์ ได้มีการประกาศความร่วมมือที่สำคัญหลายรายการ มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง ไชน่า อินเตอร์เนชันแนล เอ็กซิบิชัน เซ็นเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน และบริษัทที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย อาทิ Oz-Town, DMG, Team Global Express และ Homart Pharmaceuticals ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างล้นหลามจากองค์กรต่าง ๆ ของออสเตรเลียในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อขยายเครือข่ายของตน

มหกรรมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของจีนครั้งที่สองจะเป็นมากกว่าแค่พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ หากพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางซึ่งบรรดาผู้นำอุตสาหกรรมสามารถมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มอันส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ด้วยการประชุมเกี่ยวกับสาระสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมสนับสนุนอันหลากหลาย อาทิ การเสนอขายการลงทุน การจับคู่อุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ งานดังกล่าวจึงเป็นศูนย์กลางของภาคบริการห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหกรรมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของจีนครั้งที่ 2 กรุณาเยี่ยมชม https://en.cisce.org.cn/

เกี่ยวกับมหกรรมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของจีน (China International Supply Chain Expo – CISCE)

CISCE ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่งอันมีชีวิตชีวาโดย CCPIT เป็นงานระดับโลกชั้นนำที่จัดแสดงทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่งพลังงานสะอาด ยานพาหนะอัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัล ชีวิตที่มีสุขภาพดี การเกษตรสีเขียว การผลิตขั้นสูง และบริการห่วงโซ่อุปทาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมอันครอบคลุมตั้งแต่การกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปรายแบบกลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาดังกล่าว

Source : การประชุมธุรกิจออสเตรเลีย-จีน ต่อยอดสู่มหกรรมห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของจีนครั้งที่สอง ณ นครซิดนีย์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News