วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024

Trending

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ในกลุ่มประเทศที่เป็นมิตรกับธุรกิจมากที่สุดในปี 2566

Share

เมื่อเร็วๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐฯ แชร์บนเพจ Facebook ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 87 ประเทศที่เป็นมิตรกับธุรกิจมากที่สุดในปี 2566

การจัดอันดับประจำปีซึ่งรู้จักกันในชื่อประเทศที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2023 จัดขึ้นโดย US News and World Report และพิจารณาปัจจัยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ ระบบราชการ ต้นทุนการผลิตต่ำ การทุจริต สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับภาษี และรัฐบาลที่โปร่งใส กฎระเบียบ

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับธุรกิจมากที่สุด ตามมาด้วยลักเซมเบิร์กและฟินแลนด์ ในอีกด้านหนึ่ง รัสเซียได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อธุรกิจน้อยที่สุด รองลงมาคืออิหร่านและเบลารุส 10 ประเทศที่มีความเป็นมิตรต่อธุรกิจมากที่สุดในปี 2566 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สิงคโปร์ ปานามา ไทย และนิวซีแลนด์

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News

Discover more from เครือข่ายสยามนิวส์

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading