วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024

แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย (ธปท.)

Share

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป จะมีการบังคับใช้มาตรการเพื่อแก้ไขหนี้คงค้างในกลุ่มเปราะบางที่มีการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเสนอความช่วยเหลือเพื่อเร่งการชำระหนี้และลดภาระดอกเบี้ย

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย (ธปท.)

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News