วันพุธ, เมษายน 17, 2024

Trending

ประเทศไทยและจีน “ยุคปลอดวีซ่า” เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Share

ข้อตกลงปลอดวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม คาดว่าข้อตกลงนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับพลเมืองของทั้งสองประเทศได้อย่างมาก

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: ประเทศไทยและจีน “ยุคปลอดวีซ่า” เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News