วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024

Trending

ประเทศไทยยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียพร้อมการต้อนรับสนามบินเป็นพิเศษ

Share

ททท. จัดการต้อนรับเป็นพิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับเที่ยวบิน IndiGo เที่ยวบิน 6E 1639 จากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้รับการยกเว้นวีซ่าชั่วคราวสำหรับการพำนักในประเทศไทยได้ 30 วัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมพิเศษที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับเที่ยวบิน IndiGo เที่ยวบิน 6E 1639 จากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางได้รับการยกเว้นวีซ่าชั่วคราวสำหรับการพำนักในประเทศไทยเป็นเวลา 30 วันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว

นางสาวฐาปนี เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการททท. เป็นประธานในพิธีเปิดสนามบินและแสดงคำเชิญของไทยให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียใช้ประโยชน์จากการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวสามารถได้รับการยกเว้นวีซ่าชั่วคราวสำหรับการเข้าพัก 30 วัน อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดต้นทาง 10 อันดับแรกของประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้น 86% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

ททท. คาดปี 2566 พบนักท่องเที่ยวอินเดีย 1.6 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 65.6 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มนี้ ททท. จะกระชับความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางที่หลากหลาย นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญในอินเดียในปี 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News

Discover more from เครือข่ายสยามนิวส์

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading