วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024

บริษัทต่างชาติขายพันธบัตรสกุลเงินบาท เผชิญกฎเข้มงวดมากขึ้น

Share

ประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ ได้แก่ กำหนดให้ผู้ออกต่างประเทศต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับการลงทุนจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ แต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และจดทะเบียนพันธบัตรกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: บริษัทต่างชาติขายพันธบัตรสกุลเงินบาท เผชิญกฎเข้มงวดมากขึ้น

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News