วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024

Trending

บทสรุปไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เกี่ยวกับราคาโอนในเอเชีย

Share

กระทรวงการคลังอินโดนีเซียออกกฎระเบียบ ปี 2023 แขวงการกำหนดราคาโอน หมุนเรื่องเศษฐกิจ ทำงบประมาณปี 2024 สิงคโปร์ เด็ดขาด วางแผน.

**การออกข้อบังคับหมายเลข 172 ปี 2023**

หน่วยงานการคลังของอินโดนีเซียตีอกข้อบังคับหมายเลข 172 ปี 2023 เกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน, พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบสาร ในขณะเดียวกัน, กระทรวงการคลังของสิงคโปร์จัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนในงบประมาณปี 2024 โดยใช้อโญจการปฏิรูปภาษีทั่วโลก

**การปฏิบัติตามหลักการ ex-ante**

อนาคต, การนำก่อนมาตราการเช่น IIR และ DTT ที่เป็นส่วนหนึ่งของ BEPS 2.0 เป็นลักษณะการคาดการณ์ แม้ว่าจะขึ้นกับผลของนักลงทุนต่างชาติในอินโดนีเซีย สิงคโปร์อธิบดีกรมภาษีและการเป็นแนวทางของการปฏิบัติตามภาษีและความเป็นธรรมหรือขั้นตอนเชิงรุกส่งเสริมความยืดหยุ่นและยังยืนในเศรษฐกิจ

Source : บทสรุปไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เกี่ยวกับราคาโอนในเอเชีย

Read more

Latest News

Discover more from เครือข่ายสยามนิวส์

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading