วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

Trending

ธนาคารออมสิน (GSB) แก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) กว่า 720,000 รายในไตรมาส 1

Share

ธนาคารออมสินได้แก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 720,000 รายในไตรมาสแรก และวางแผนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมอีก 100,000 รายภายในไตรมาสที่สี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินทุนของรัฐบาล นอกจากนี้องค์กรยังได้กำหนดกิจกรรมบรรเทาหนี้สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: ธนาคารออมสิน (GSB) แก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) กว่า 720,000 รายในไตรมาส 1

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News

Discover more from เครือข่ายสยามนิวส์

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading