วันอังคาร, เมษายน 23, 2024

Trending

การทูตด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดอิทธิพลของจีนในระดับโลกอย่างไร

Share

แนวทางการช่วยเหลือของจีนแตกต่างจากประเทศตะวันตก จีนใช้คำว่า ‘ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา’ และเรียกผู้รับว่า ‘หุ้นส่วน’ แทนที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับ

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่: การทูตด้านโครงสร้างพื้นฐานกำหนดอิทธิพลของจีนในระดับโลกอย่างไร

Source link : Thailand Business News

Read more

Latest News