วันจันทร์, เมษายน 22, 2024

Trending

"หัวเว่ย" เปิดตัวโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับนวัตกรรมสำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์

Share

บาร์เซโลนา สเปน, 1 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชันของหัวเว่ย (The Huawei Product and Solution Launch) จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จที่งานโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส ที่จัดขึ้นในบาร์เซโลนา ประจำปี 2567 (MWC Barcelona 2024) ทั้งนี้ ดร. ปีเตอร์ โจว (Peter Zhou) ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอทีของหัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสามประเภท โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการทั่วโลกสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลชั้นนำในยุคของปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ โซลูชันดาต้าเลค (Data Lake) สำหรับข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ โซลูชันคุ้มครองข้อมูลแบบทุกสภาวการณ์ และโซลูชันสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี DCS ที่ครอบคลุมทุกชั้นของการประยุกต์ใช้งาน (DCS full-stack data center)

ทั้งนี้ การพัฒนาโมเดล AI ที่มีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วช่วยปลดปล่อยมูลค่าของสินทรัพย์ข้อมูลอย่างไร้ขีดจำกัด และปูทางไปสู่ยุคแห่งการตื่นรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล มีความท้าทายที่สำคัญสองประการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในยุคของ AI ประการแรก คือ ในการสกัดความรู้ออกจากข้อมูลนั้น จะต้องรวบรวมแหล่งของข้อมูลที่กระจัดกระจายและเป็นอิสระจากกันไว้ด้วยกันเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา AI เพื่อสกัดมูลค่าออกจากข้อมูลนั้น โดยสิ่งนี้จะทำให้ข้อกำหนดด้านความสามารถเคลื่อนที่ของข้อมูลอยู่ในระดับสูง ประการที่สอง กระบวนการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในตอนนี้ การเก็บรักษาข้อมูลโมเดลและข้อมูล AI ที่ถูกเพิ่มเติมข้อมูลเสริมจะมีระยะยาวนานกว่าสามปีโดยเฉลี่ย และชุดข้อมูลที่ใช้สอนและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีค่าส่วนหนึ่งจำเป็นต้องถูกจัดเก็บไว้อย่างถาวร

เพื่อจัดการกับอุปสรรคความท้าทายเหล่านี้ หัวเว่ยได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลชั้นนำในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

  • โซลูชันดาต้าเลคสำหรับข้อมูล AI เพื่อการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลไปยังสินทรัพย์ที่มีค่า: โซลูชันนี้ประกอบด้วยเครื่องมือการจัดการข้อมูล (Data Management Engine หรือ DME) ห่วงโซ่เครื่องมือสร้างความรู้แบบครบวงจร (eDataMate) โครงสร้างจัดการข้อมูลที่เชื่อมต่อ (Data Fabric) และโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล AI อย่าง OceanStor A800 และ OceanStor A310 โดยทำให้สามารถเห็นข้อมูลการสอน AI ทั้งยังสามารถจัดการได้และพร้อมใช้งานได้ทั่วโลก นอกจากนี้ยังปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลล่วงหน้า และประสิทธิภาพของการสอนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OceanStor A800 ที่เป็นโซลูชันจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ เป็นโครงสร้างหลักทางพลังงานที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล AI ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกข้อมูลและการควบคุม และ OceanFS ระบบไฟล์ขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งกลุ่มแบบสมรรถนะสูง การขยายระบบแบบสองทิศทางอย่างยืดหยุ่น และความสามารถอื่น ๆ โดยทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการวางตารางการทำงานโครงข่ายขนาดใหญ่ที่มีมากกว่าหนึ่งคลัสเตอร์แบบเรียลไทม์
  • โซลูชันคุ้มครองข้อมูลแบบทุกสภาวการณ์ สำหรับการสร้างข้อมูล การสำรอง และการเก็บข้อมูลในคลังเก็บ ที่ช่วยส่งเสริมให้สินทรัพย์ข้อมูลมีความยืดหยุ่น: โซลูชันนี้จะใช้กระบวนการใช้งานแบบร่วมกันทำงานที่ประกอบด้วยสองชั้น ชั้นแรกเป็นการร่วมมือกันเพื่อการสำรองการผลิต โดยจะสำรองไฟล์ขนาดเล็กจำนวนมหาศาลได้รวดเร็วกว่าโซลูชันแบบเก่าสูงสุดถึง 90% นอกจากนี้ ยังรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมแบบเรียลไทม์ ชั้นต่อมาเป็นการร่วมมือกันเพื่อเก็บข้อมูลในคลังเพื่อสำรอง โดยฟีเจอร์การจัดลำดับชั้นหลังจากการลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการเช่นนี้ จะช่วยลดการใช้แบนด์วิดท์ลงได้ 80% นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้เปิดตัวโซลูชันอุปกรณ์สำรองข้อมูล OceanProtect E8000 และ X9000 และโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระบบแม่เหล็กไฟฟ้า OceanStor Arctic รุ่นใหม่ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับข้อมูลร้อนและเย็นที่งานนี้ โดยคาดว่า โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระบบแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งหมด (TCO) ลงได้ 20% เมื่อเทียบกับการใช้เทปบันทึกข้อมูล และลดการใช้พลังงานลงได้ 90% เมื่อเทียบกับการใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDDs)
  • โซลูชันสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี DCS ที่ครอบคลุมทุกชั้นของการประยุกต์ใช้งาน (DCS full-stack data center) เพื่อช่วยผู้ให้บริการมีความคล่องตัวและสามารถสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการด้าน IT ในระดับสูงขึ้น: โซลูชันแบบครอบคลุมทุกชั้นที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีการสร้างเครื่องเสมือน (Virtualization) และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแยกแยะและทำซ้ำ (Container) นี้จะครอบคลุมในเรื่องการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ การคำนวณ การจัดการ และการใช้งาน โดยจะให้โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุมที่จะเป็นการบริการ (IaaS) และแพลตฟอร์มที่เป็นการบริการ (PaaS)

ดร. โจวกล่าวว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังทำให้เกิดการตื่นรู้เข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูล ทั้งยังเร่งให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์ โดยระบบจัดเก็บข้อมูลของหัวเว่ยจะยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันสำหรับการจัดเก็บให้สำหรับทุกสถานการณ์ เพื่อช่วยผู้ให้บริการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลชั้นนำในยุคของปัญญาประดิษฐ์

 

Source : "หัวเว่ย" เปิดตัวโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับนวัตกรรมสำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.

Read more

Latest PR News