วิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน EQUIS คว้าสถานะ "3 มงกุฎ"

เซินเจิ้น, จีน–8 พ.ย. 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

วิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University HSBC Business School หรือ PHBS) ได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS เป็นเวลาห้าปีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยแม้จะเป็นสถาบันที่ยังใหม่ แต่วิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็วางเป้าหมายให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก และขณะนี้ก็เป็นหนึ่งในวิทยาลัยธุรกิจที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่บรรลุสถานะ "3 มงกุฎ (Triple Crown)" อย่าง EQUISAACSB และ AMBA จากองค์กรรับรองมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุด 3 แห่ง โดยในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง EQUIS เพียง 215 แห่ง และมีเพียงประมาณ 1% ของวิทยาลัยธุรกิจทั่วโลกเท่านั้นที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 สถาบัน


PHBS receives EQUIS Accreditation, now holding the "Triple Crown"

EQUIS จัดตั้งขึ้นในปี 2540 โดยเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดในการประเมิน รับรอง และปรับปรุงคุณภาพการกำกับดูแล โปรแกรม นักศึกษา คณาจารย์ การวิจัย ความเป็นสากล และอื่น ๆ สำหรับวิทยาลัยธุรกิจ กระบวนการจะผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสะท้อนคุณภาพโดยรวมและสถานะของวิทยาลัย รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษา นายจ้าง และพันธมิตรทางวิชาการทั่วโลก

ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒินั้น คณบดีของวิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้กล่าวถึงความสำเร็จของวิทยาลัย และนำเสนอแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยมีตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมตอบข้อซักถามของผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

ในการประเมินตัวชี้วัด ทีมงานได้ยกย่องนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการก้าวไปสู่ความเป็นสากล โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี การรับเข้าเรียน และการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้มงวด และโดยเฉพาะสถิติอันยอดเยี่ยมด้านการจบแล้วได้งาน โดยจากรายงานการจ้างงานประจำปี อัตราการจบแล้วได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งในหลักสูตร MA และ MBA สูงถึง 97.7% โดยผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะได้งานในบริษัทการเงินและบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ

ในด้านการดำเนินงานด้านความเป็นสากล ทีมงานได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญสี่ประการ ได้แก่ การสรรหาคณาจารย์ การพัฒนานักศึกษา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาวิทยาเขตในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นวิทยาเขตต่างประเทศแห่งแรกในประเทศตะวันตกที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยธุรกิจของจีน และด้วยความสัมพันธ์ในหมู่ศิษย์เก่า วิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งยังได้พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงด้วย ซึ่งทีมพิจารณาได้ชี้ว่าวิทยาลัยมีจุดแข็งในด้านองค์กร นโยบาย และเครือข่ายวิชาชีพในประเทศจีน โดยเฉพาะบริเวณเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

วิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยมีวิสัยทัศน์ในการยกระดับความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยปักกิ่งในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการวิจัยการจัดการระดับโลก และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านธุรกิจศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานมากมายล้วนสะท้อนถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติของวิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยจะยังคงส่งเสริมนักศึกษาด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในระดับโลกสืบไป ด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสูงสุด

Source : วิทยาลัยธุรกิจเอชเอสบีซีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน EQUIS คว้าสถานะ "3 มงกุฎ"

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.