ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น และ เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาแผนการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หลายประเภท

– สามารถประหยัดเวลาในการสร้างแผนการทำงานลดลงจาก 40 วัน เหลือเพียง 1 วัน-

โตเกียว, 14 พ.ย. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น (Yazaki Corporation) หรือยาซากิ และเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC Corporation) หรือเอ็นอีซี (TSE: 6701) ได้สาธิตการทดลองใช้ "โซลูชันวางแผนการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ดิจิทัลของเอ็นอีซี" (NEC Digital Robot Motion Planning Solution) ร่วมกับ AI ในการสร้างแผนการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หลายประเภทในการผลิตชุดสายไฟ (*1) สำหรับรถยนต์

ผลจากการทดลองนี้ เราไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการสอน (การสร้างแผนการเคลื่อนไหวสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม) ซึ่งโดยปรกติวิศวกรใช้เวลาถึง 40 วันแต่ AI สามารถสร้างแผนการเคลื่อนที่อัตโนมัติได้ในเวลาเพียงวันเดียว นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์ยังช่วยลดเวลาที่ใช้กระบวนการผลิตไปได้อีกประมาณ 10% โดยนำผลจากการทดลองและปัญหาที่เกิดมาปรับสร้างแผนการเคลื่อนไหวที่ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้น

ทั้งสองบริษัทจะนำผลลัพธ์เหล่านี้ไปทดสอบการผลิตชุดสายไฟเป็นจำนวนมากในเดือนตุลาคมปีนี้ โดยมีเป้าหมายในการจำหน่ายเข้าสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งจะเป็นการใช้งานเต็มรูปแบบครั้งแรกในญี่ปุ่น (*2) ที่ใช้ AI ในการสร้าง solution เพื่อสร้างแผนการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติสำหรับหุ่นยนต์หลายประเภท เพื่อรองรับการผลิตชุดสายไฟหลากหลายประเภท

หุ่นยนต์หลายประเภทที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์หลายประเภทที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรม

นวัตกรรมนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง  "NEC Digital Robot Planning Solution" กับระบบหุ่นยนต์และโปรแกรมจำลองสำหรับการประกอบสายไฟของ ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และเนื้อหางาน จะถูกป้อนเข้าสู่ AI จากนั้น AI และเครื่องจำลองจะเชื่อมโยงกันและสร้างแผนการเคลื่อนที่อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็รับรองได้ว่าหุ่นยนต์จำนวนมากและอุปกรณ์โดยรอบจะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน หากมีการรบกวนหลังการทำงานแล้ว AI จะได้รับแจ้งและคำนวณแผนการเคลื่อนที่ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน นอกจากนี้ เมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ก็สามารถคำนวณ แผนการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงใน AI ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการสอนที่ซับซ้อน

Image of manufacturing equipment
Image of manufacturing equipment

ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จะใช้หุ่นยนต์จำนวนมาก เพื่อกระตุ้นการตอบสนองที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วต่อความต้องการในการผลิตที่แปรผันตามตัวแปรและปริมาณ นอกจากนี้ การเชื่อมโยง AI ในการสร้างแผนการเคลื่อนที่อัตโนมัติ เข้ากับการวางแผนการผลิตและข้อมูลการดำเนินงานนั้น ยังเปิดโอกาสให้คาดการณ์และวัดการใช้พลังงาน ซึ่งช่วยให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วย

เอ็นอีซีตั้งเป้าจำหน่ายโซลูชันนี้เชิงพาณิชย์ในปี 2567 เพื่อช่วยให้ผลิตได้อย่างมั่นคงและพัฒนาคุณภาพได้ โดยอาศัยดิจิทัลทวิน (digital twin) ในแวดวงการผลิต นอกจากนี้ เอ็นอีซียังวางแผนปรับใช้โซลูชันนี้ทั่วโลก เพื่อแก้ไขปัญหาจากการขาดแคลนแรงงานและการถ่ายทอดส่งผ่านเทคโนโลยี

หมายเหตุ

(*1) ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อจ่ายพลังงานและส่งข้อมูลภายในรถยนต์

https://www.yazaki-group.com/en/automobile/wireharness/index.html

(*2) อ้างอิงจากการวิจัยของเอ็นอีซี ณ วันที่เผยแพร่ข้อความนี้

เกี่ยวกับยาซากิ คอร์ปอเรชั่น

เราคือยาซากิ กรุ๊ป (Yazaki Group) ที่ได้รับความไว้วางใจและพร้อมสนับสนุนทุกสังคม

ไม่ว่าจะในรถยนต์ บ้าน และในเมืองของคุณ ผลิตภัณฑ์ของยาซากิ กรุ๊ป สนับสนุนความปลอดภัยและความสะดวกสบายของคุณ เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่ชุดสายไฟรถยนต์ สายไฟ อุปกรณ์แก๊ส เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ เรากำลังดำเนินธุรกิจใหม่ที่เน้นการพยาบาลและธุรกิจเชิงนิเวศ แนวคิดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของยาซากิ กรุ๊ป คือ "การเชื่อมต่อ" ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในยานพาหนะ ชีวิตผู้คน และสังคม เราตระหนักถึงอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง และยาซากิ กรุ๊ป จะยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้งในการเป็น "บริษัทที่ก้าวไปพร้อมกับโลก" และ "บริษัทที่สังคมต้องการ"

https://www.yazaki-group.com/global/

เกี่ยวกับเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น

เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC Corporation) สร้างชื่อเสียงให้ตนเองในฐานะผู้นำด้านการบูรณาการเทคโนโลยีไอทีและเครือข่าย พร้อมกับส่งเสริมวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า "Orchestrating a brighter world" เอ็นอีซีช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในสังคมและในตลาด ด้วยการมอบคุณค่าทางสังคมทั้งในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งทุกคนมีโอกาสบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nec.com

Source : ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น และ เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาแผนการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หลายประเภท

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.