2023 Child Online Safety Levels of 100 Countries

  • ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI) เปิดเผยว่าเด็กและวัยรุ่นเกือบ 70% มีความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ผ่านมา
  • อัตราเสี่ยงนี้พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น ‘การระบาดใหญ่ทางไซเบอร์’ ด้านความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์
  • ความเสี่ยงทางไซเบอร์แตกต่างกันไปตามอายุ โดยพบการรับเนื้อหาและการติดต่อที่มีความเสี่ยง การกลั่นแกล้ง และการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, 2 พฤศจิกายน 2566 /PRNewswire/ — วันนี้ สถาบันดีคิว (DQ Institute) เปิดเผยดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับชาติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ติดตามสถานะความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าเด็กและวัยรุ่นอายุ 8-18 ปีทั่วโลกสูงเกือบ 70% ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ผ่านมา สถิติที่น่าตกใจนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำดัชนีในปี 2561 โดยสถาบันดีคิวขนานนามสถานการณ์นี้ว่าเป็น "การระบาดใหญ่ทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง"


2023 Child Online Safety Levels of 100 Countries

ดร. ยูฮยอน ปาร์ค (Yuhyun Park) ผู้ก่อตั้งสถาบันดีคิว กล่าวว่า "เราได้เห็นอัตราการเสี่ยงทางไซเบอร์ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องถึง 70% เป็นเวลา 7 ปีในเด็กและเยาวชนอายุ 8-18 ปี ตอนนี้เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ‘การระบาดใหญ่ทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง’ ทุกวันนี้ ความแพร่หลายของเอไอรู้สร้าง (generative AI) เมตาเวิร์ส และอุปกรณ์ XR (เทคโนโลยีความจริงขยาย) ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น แต่มีการพูดคุยอภิปรายเรื่องผลกระทบที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเหมือนเช่นความท้าทายด้านสภาพอากาศ และเราไม่สามารถรีรอได้อีกต่อไป"

COSI รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็ก 351,376 คน ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ในดัชนีฉบับล่าสุดนี้มีการจัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับเพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำในอุตสาหกรรมสามารถระบุจุดแข็งและสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อดำเนินการโครงการริเริ่มและมาตรการด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็กได้อย่างแม่นยำ จากดัชนีดังกล่าว สหราชอาณาจักร เยอรมนี และจีน มีประสิทธิภาพสูงสุดในหลายมิติ โดยมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยสำหรับเด็ก: สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
  • การสนับสนุนจากครอบครัว: อินเดียและสิงคโปร์
  • การศึกษาด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน: อิตาลีและไต้หวัน
  • ความรับผิดชอบของบริษัทไอซีที: เยอรมนีและฝรั่งเศส
  • นโยบายและข้อบังคับของรัฐบาล: แคนาดาและฝรั่งเศส
  • โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี: เกาหลีและจีน

นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นานาชาติ (Global Cybersecurity Forum หรือ GCF) ซึ่งเป็นสถานที่เปิดตัวดัชนีปี 2566 มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซาอุดีอาระเบียมีความเป็นเลิศในมิติของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยของเด็ก ความรับผิดชอบของบริษัทไอซีที และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และยังมีโอกาสในการพัฒนาด้านการสนับสนุนจากครอบครัว การศึกษาด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน และนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล

การประชุมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นานาชาติเป็นงานประจำปีที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกัน เพื่อหารือปัญหาเร่งด่วนที่สุดในไซเบอร์สเปซ และได้ร่วมมือกับสถาบันดีคิวตั้งแต่ปี 2565 โดยมีความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็กเป็นประเด็นสำคัญและถูกยกระดับในวาระการประชุมมาโดยตลอดรวมถึงการประชุมในปี 2566

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI) เป็นตัวชี้วัดระดับชาติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ติดตามสถานะความปลอดภัยออนไลน์ของบุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คะแนน COSI มาจากการจัดอันดับคะแนนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 6 ประเภทตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงบริษัทไอซีที โดยประเมินความพยายามในการปรับปรุงความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของเด็กภายในประเทศ ครอบคลุม 12 หัวข้อและตัวชี้วัด 39 รายการ

ประเทศต่าง ๆ นำ COSI ไปใช้ศึกษาส่วนที่ต้องปรับปรุงในด้านปัญหาด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้ง 6 ประเภทจากการชี้วัดประสิทธิภาพระดับโลก ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และดำเนินการความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประสานงานความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็ก ขณะเดียวกันก็วัดความก้าวหน้าของประเทศในเชิงปริมาณได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COSI ได้ที่: https://www.dqinstitute.org/impact-measure

สถาบันดีคิว

สถาบันดีคิว (DQ Institute หรือ DQI) เป็นองค์กรมันสมองระดับนานาชาติ โดยอุทิศตนเพื่อกำหนดมาตรฐานระดับโลกในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และรับรองความปลอดภัย การสนับสนุน และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคคล องค์กร และประเทศต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล โดยได้วางกรอบดีคิวซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกในการประเมินความรู้ ทักษะ และความพร้อมด้านดิจิทัล (IEEE 3527.1-2020) ทั้งนี้ สถาบันดีคิวเป็นองค์กรตามมาตรา 501(c)(3) ในสหรัฐอเมริกา และเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสิงคโปร์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันดีคิวได้ที่เว็บไซต์ https://dqinstitute.org/ 

เกี่ยวกับการประชุมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นานาชาติ

การประชุมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นานาชาติ (Global Cybersecurity Forum) รวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรมันสมอง ภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มุมมอง แนวทาง และการดำเนินการใหม่ ๆ และช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในไซเบอร์สเปซ การประชุมนี้ก่อตั้งโดยสำนักงานความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Cybersecurity Authority) ของซาอุดีอาระเบีย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://globalcybersecurityforum.com 

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามได้ที่

เอริส เซียห์ (Ms. Eris Seah)
อีเมล: [email protected]
โทร: +65 9396 9200

รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2263876/2023_COSI_Map.jpg?p=medium600
รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2263877/Dr_Park_Photo.jpg?p=medium600

Dr. Yuhyun Park, founder of the DQ Institute
Dr. Yuhyun Park, founder of the DQ Institute

Source : ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็กเผยการระบาดใหญ่ทางไซเบอร์ โดยรายงานของสถาบันดีคิวพบเด็ก 70% มีความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Siam News Network.