เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ได้เพิ่มผลผลิตของบริษัทจีน

การอุดหนุนอุตสาหกรรมของจีนทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศ คู่ค้าได้กล่าวหาจีนว่าสนับสนุนบริษัทในประเทศของตนอย่างไม่ยุติธรรมด้วยการอุดหนุน ส่งผลให้บริษัทต่างชาติเสียเปรียบในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำเทคโนโลยีแห่งอนาคต

Source link

You May Also Like

การปราบปรามเทคโนโลยีกำจัดจีนจากทุนนิยมผู้ประกอบการ

เชิงนามธรรม …

อินเดียตอบโต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน

บทคัดย่อ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอินเดียและจีนเพื่อชิงอิทธิพลในเอเชียใต้ เน้นให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนจากต่างประเทศในการกำหนดรูปแบบภูมิภาค