Beijing, Tokyo lead top 25 global cities in aggregate revenues

การศึกษาของบริษัทจดทะเบียนสาธารณะที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน 25 เมืองชั้นนำของโลกในแง่ของ GDP เปิดเผยว่าในปี 2022 บริษัทมหาชนในปักกิ่งมีสัดส่วน 19.2% ตามมาด้วยบริษัทมหาชนในโตเกียวและนิวยอร์กในแง่ของรายได้รวม ตาม GlobalDataบริษัทข้อมูลและการวิเคราะห์ชั้นนำ

สหรัฐอเมริกามีจำนวนเมืองมากที่สุดโดยมี 13 เมือง ตามมาด้วยจีนที่มี 5 เมือง เมือง 25 อันดับแรกเป็นที่ตั้งของบริษัทมหาชนมากกว่า 10,000 แห่ง โดย 28.3% มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ตามมาด้วยญี่ปุ่น (25.6%) จีน (21.5%) แคนาดา (8.2%) สหราชอาณาจักร (7.7%) สิงคโปร์ (5.8%) ฝรั่งเศส (2%) และรัสเซีย (1%)

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งมีบริษัทมหาชนมากกว่า 5,700 แห่ง เป็นบริษัทที่มีสัดส่วนสูงสุดโดยมีรายได้ 19% ของรายได้ทั้งหมดที่สร้างโดยบริษัทมหาชนในปี 2565 ตามมาด้วยอเมริกาเหนือที่ 13.4%

Murthy Grandhi นักวิเคราะห์โปรไฟล์บริษัทที่ GlobalData แสดงความคิดเห็น:

ปักกิ่ง โตเกียว และนิวยอร์กโดดเด่นในฐานะผู้นำด้านรายได้รวม ในขณะที่โตเกียว โตรอนโต และลอนดอนครองตำแหน่งสูงสุดในแง่ของจำนวนบริษัทใน 25 เมืองชั้นนำ

Source link : Thailand Business News

You May Also Like

ไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 19 ล้านคนตั้งแต่ม.ค

ประเทศไทยบัน…

ธนาคารใหญ่ไทย 4 แห่งจะปิดสาขาในลาว

ธนาคารใหญ่ขอ…

ประเทศไทยยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน ท่ามกลางการท่องเที่ยวที่ลดลง

ประเทศไทยจะอ…