Thailand Business News

สกุลเงินที่อ่อนค่าลงอาจมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ สำหรับประเทศไทย ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอาจส่งผลดีต่อบางภาคส่วน เช่น การส่งออกและการท่องเที่ยว แต่จะกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ เช่น การผลิตและการนำเข้า

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนระบุว่า ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดส่งออกได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่า การส่งออกของไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 67 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดังนั้นการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้

เงินบาทที่อ่อนค่าลงยังทำให้ประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้จ่ายในสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้มากขึ้น การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ของ GDP ของประเทศ ดังนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลดีต่อการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เมื่อนักลงทุนเห็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เจริญรุ่งเรือง พวกเขามีแนวโน้มที่จะลงทุนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความบันเทิง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี้มีส่วนสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาโดยรวมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็มีข้อเสียบางประการต่อเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ประการหนึ่งคือทำให้การนำเข้าสินค้าทุนและพลังงานมีราคาแพงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตสำหรับหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตและเภสัชภัณฑ์เพิ่มขึ้น

Source link : Thailand Business News

You May Also Like

นักวิชาการวิจารณ์แผนกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

นายกรัฐมนตรี…

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีดตัวขึ้นในเดือนสิงหาคมหลังจากการเสนอชื่อรัฐบาลชุดใหม่

ความเชื่อมั่…

ปักกิ่ง โตเกียว ติดอันดับ 25 เมืองชั้นนำของโลกในด้านรายได้รวม

การศึกษาของบ…