Thailand Business News

แม้ว่ารัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชาจะจากไป การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุสร้างความปั่นป่วน แต่ก็ยังไม่มีการพูดคุยกันมากนักเกี่ยวกับปัญหาอัตราการเกิดต่ำ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของประชากรสูงอายุของประเทศไทย

ปัญหานี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเพียงช่วงสั้นๆ เนื่องจาก นพ.โชนัน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ รัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์ที่กล่าวโทษการตัดสินใจของคู่รักหลายคู่ที่ไม่ต้องการให้ลูกเป็น “นิสัยไม่ดี”

ในทางกลับกัน ส.ส.ฝ่ายค้านแสดงความเห็นแตกต่างออกไป โดยระบุว่า การมีลูกเป็นการตัดสินใจส่วนตัว และการเลือกเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรผิด

มีหลายวิธีที่อัตราการเกิดต่ำจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ประเทศนี้จะมีกำลังแรงงานน้อยลงเพื่อไล่ตามการเติบโตของ GDP หากไม่มีนโยบายที่เหมาะสม เศรษฐกิจไทยจะเติบโตช้าลง

Source link : Thailand Business News

You May Also Like

ไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 19 ล้านคนตั้งแต่ม.ค

ประเทศไทยบัน…

ประเทศไทยวางแผนที่จะลงทุน 16 ล้านดอลลาร์ในโครงการริเริ่มเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเทศไทยวาง…

ประเทศไทยยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน ท่ามกลางการท่องเที่ยวที่ลดลง

ประเทศไทยจะอ…