Thailand Business News

ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า 22 ล้านคนในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา โดยนโยบายปลอดวีซ่าของรัฐบาลมีบทบาทในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกินคาดเนื่องจากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น นโยบายปลอดวีซ่า และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่มฤดูหนาวของยุโรป

ประเทศต้นทางห้าอันดับแรกสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจำนวนขาเข้าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายปลอดวีซ่าดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจาก 64 ประเทศสามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา 30 วัน พร้อมตัวเลือกในการขอต่ออายุได้ รัฐบาลเพิ่งประกาศขยายเวลา การยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้มาเยือนจากจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ก เหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯอาจกีดกันนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไป ขณะนี้บางบริษัทกำลังหันมาให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพื่อชดเชยการขาดแคลนนักท่องเที่ยวชาวจีน

คณะรัฐมนตรีไทยยังได้ขยายเวลา ระยะเวลาพำนักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียตั้งแต่ 30 ถึง 90 วันโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว

Source link : Thailand Business News

You May Also Like

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ในกลุ่มประเทศที่เป็นมิตรกับธุรกิจมากที่สุดในปี 2566

เมื่อเร็วๆ น…

จับแก๊งนักต้มตุ๋นชาวจีนในกรุงเทพ

สำนักงานสืบส…

อัตราการเกิดที่ต่ำจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร

แม้ว่ารัฐบาล…